Wala gutom sa Banica, bugas wala untat.

Pag-ulingag sa Banica wala untat. Ang aton kamot nagaangot sa paghatag sang bulig kag serbisyo nga ila kinahanglan. Bugas para sa masobra 1300 ka pamilya padayon nga nagaabot.

Bisan ano matabo kumpiyansa kami, indi kami pagpabay-an ni Mayor Ronnie. Indi namon matubos talikdan kag ibaylo ang tawo nga sa umpisa pa lang nabatyagan namon nga matuod nga nagaulingag kag nagapalangga sa amon,” siling sang taga-Banica.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *