Nagahanot ang bugas kag pag-ulingag sa Lanot

Halin sadto ang Lanot wala gid ginpabay-an. Ang bugas , apat ka tuig na ang pagpanghatag. Padayon ang pag-ulingag sa mga pamilya nga mas nagakinahanglan.

Bugas para sa masobra 1,300 ka pamilya tayuyon nga nagaabot agud wala gutom sa Lanot.

Ang pag-ulingag ni Mayor tested and proven na namon ya. Bato ka na gid kon indi ka pa kabatyag. Halin sadto wala sya nagapabaya, ara gid iya presensya sa barangay . May eleksyon o wala ara ang mehura, bulig nagatupa,” siling sang taga- Lanot


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *