Apat ka tuig na kita nagahatag sang libre nga bugas sa kabarangayan. Halin 2020 ang ayuda nga bugas sa 40,000 ka mas nagakinahanglan nga pamilya nagaabot kay ang aton promisa, sa tion sang krisis indi naton sila pagpabay-an.

Subong nga aga sa Lanot kita naghatag sang 15 kilos nga bugas kag nabaton sang masobra 1400 ka pamilya.

Apat ka tuig na kami gabaton sang libre nga bugas. Akon napangamuyo nga tani mentras tanto ari si Mayor para ang bugas magapadayon,” sunu sa taga-Lanot.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *