Nagatumbo sa kalipay ang taga-Baybay.

Kabalo kita nga sa nakaligad nga binulan madamo ang ginbudlayan nga pamilya sa Baybay bangud Closed Season. Gani ang bugas nga ayuda regular ta nga gindala sa ila. Subong nga nakabalik na sila sa lawod, ang distribusyon sang bugas magapadayon kay ini kinalanglan gihapon sang masobra 2,300 ka pamilya sa baybayon.

Mahina pa gyapon ang panagat subong. Ang kita namon husto lang sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhan. Ang libre nga bugas makapiyan-piyan gid sa pangabuhi,” siling sang taga-Baybay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *