Malipayon ang taga-Talon

Ang yuhom sang kada nagabaton sang bugas simple nga indikasyon nga ang aton programa epektibo kag kinahanglan magapadayon. Subong nga aga, masobra naman 500 ka pamilya sa Talon ang nagpauli nga malipayon bitbit ang libre nga 15 kilos nga bugas nga ila nabaton.

Tani mentras tanto may libre nga bugas sa Roxas. Sa programa nga ini ni Mayor batyagan namon nga ang gobierno wala gid nagapabaya sa aton. Indi kita magutuman,” siling sang taga-Talon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *