Regular nga distribusyon sang bugas sa Cabugao apat na ka tuig. Halin pandemya, bagyo asta subong nga El Niño may eleksyon man o wala ang masobra 580 ka pamilya nagabaton sang bugas nga ayuda.

Daku ang pasalamat namon kay Mayor kay ginatuman nya iya promisa. Wala gid sya nagapabaya, ang bulig nagatupa. Indi gid namon ini pag-ibaylo,” siling sang taga-Cabugao.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *