Pag ulingag sa taga-Cabugao wala nagatahaw.

Bugas para sa masobra 700 ka pamilya padayon ang pagpanagtag. Apat ka tuig na ang paghatag sang bulig sa mas nagakinahanglan nga pamilya sa Cabugao.

Napanatud-an na namon sadto pa nga matuod-tuod ang pagpalangga kag pag-ulingag ni Mayor sa Cabugao. Hugot sa amon tagipusuon gahambal nga bisan magkainano, indi namon pag-ibaylo,” siling sang taga-Cabugao


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *