Bastante ka sa Inzo!

Sa Inzo kabuhi indi mabudlay kay ang bugas sang syudad pirme nakaalalay.

Malapit 700 ka pamilya sa barangay ang masadya nga nagbaton sang regular nga ayuda sang 15 kilos nga bugas.

Kami sa Inzo wala ginapabay-an halin pa sadto. Mabudlay man ang pangabuhi, makalampuwas gyapon kay may nagatupa nga bulig.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *