May libre naman nga bugas ang Mongpong

Matam-is ang yuhom sa nawong sang taga-Mongpong kay ang libre nga bugas ila naman nabaton.

Masobra 900 ka pamilya ang nagpauli nga malipayon dala ang bugas nga sa masunod nga inadlaw ila konsumuhon.

Salamat sa wala nagabag-o nga pagpalangga kag pag-ulingag sa Mongpong . Bisan ano ang matabo ari ka pirme gaupod sa amon. Wala mo kami napabay-an,” siling sang taga-Mongpong


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *