Bugas nga libre ari na sa Bato. 556 ka mas nagakinahanglan nga pamilya may tilig-angon naman nga bugas ora mismo.

Daw grasya nga nag-ulan ang libre nga bugas sa Bato. Amo gid ni ang kinahanglan namon subong kay baw sa pagkabudlay sang pangabuhi daw indi matakuran, wala-tuo ang galastuhan,” siling sang taga – Bato.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *