Napahagan-hagan ang palaligban sang taga-San Jose kag Jumaguicjic kay ang bugas nga ginahulat dungan ta nga ginpadul-ong kaina.

Ulumhan tuod ang nakapalibot sa amon pero sa may mga tion gid ya nga kabos kami. Nahuhubsan bugas ang talagbasan. Kulang ang kita sa adlaw-adlaw nga galastuhan. Mayad lang nakatilaw pa kami pirme sang 15 kilos nga bugas nga libre. Wala gutom,” siling sang taga-San Jose.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *