Matawhay na ang akon paino-ino kay ang akon talagbasan sa wakas magaawas naman!

Bugas para sa 586 ka pamilya sa Sibaguan nakaabot na. Gani solve na ang ila palaligban tungod sa sulod sang pila ka semana libre ang kan-on sa tagsa nila ka lamesa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *