Bugas para sa Talon ila na nabaton.

Nagalumpat sa kasadya ang masobra 500 ka pamilya sa Talon sang mag-abot ang tig-15 kilos nga bugas nga ayuda.

Bisan diin ka subong makadto batyagan gid ang kapigaduhon. Mayad lang diri sa Roxas wala untat ang suporta ni Mayor sa amon. Indi mabatyagan ang gutom kay tama-tama ang bugas nga tilig-angon,” siling sang taga – Talon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *