Kaina, ginhiwat ang KICK-OFF Ceremony sang selebrasyon sang ika-27 nga Police Community Relations Month Celebration sa Roxas City Police Station sa pagpamuno ni PLTCOL. Aron D.Palomo nga may tema Ugnayan Pulisya at Komunidad Tungo sa Mapayapa Maayos at Maunlad na Pamayanan.

Ini nga kahiwatan ginpatigayon agud mapakita ang importansya sang maayo nga relasyon kag pagbinuligay sang kapulisan kag komunidad partikular na sa mga inisyatibo agud matapna ang krimen kag masiguro ang kalinong kag katawhay sa palibot.

Nagtiglawas sa akon sa sini nga kahiwatan si Mr. Glenn Amane kon sa diin ginhatagan sang pagkilala ang tanan nga nangin aktibo nga katuwang sang kapulisan sa ila mga programa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *