Importante nga pabakuron naton ang Fishery Law Enforcement sa Roxas City agud maproteksyunan ang aton dunang manggad. Gani nagpatigayon kita sang tatlo ka adlaw nga paghanas sa mga katapo sang Bantay Dagat, Diwal Task Force, representante sang PNP kag Coast Guard lakip na sang mga Enforcers sang Olotayan pinaagi sa aton City Agriculturist Office kag BFAR.

Ini nga training magapabakud sang ila kapasidad kag makadugang sang ihibalo sa pag-amlig sa kadagatan nga sakup sang syudad. Indi ini masarangan sang City Government lang, dapat nagabuligay ang tanan labi na ang mga mangingisda nga nagasalig sang ila pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa kalalawran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *