Panginbulahan sa Christian Bible Baptist Church sa pagselebrar ninyo sang ika – 30 anyos nga anibersaryo.

Sa sulod sang 30 ka tuig ang Christian Bible Baptist nangin aktibo sa paggiya sa pagpabakud sang pagtuo sang mga miyembro sang ila simbahan. Nangin partner man sila sang syudad sa pila ka hilikuton pinaagi sa ila mga charitable works nga nagabulig sa pila ka kasimanwa naton nga nagakinahanglan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *