Aton ginapanginbulahan ang 95 ka DSWD kag Uswag Illonggo Scholars nga nag-gradwar sa Bread and Pastry Production NC II sang Mayhekz Technical Vocational School Incorporated kag TESDA.

Paagi sa kolaborasyon sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobierno katuwang ang pribado nga sektor nahanas ang ila talento kag abilidad sa bread and pastry production nga magahatag opurtunidad sa ila pag-angkon sang trabaho kag dugang nga pangabuy-anan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *