Sa sini nga All Saints’ Day aton dumdumon kag pangamuyuan ang tanan nga mga nagtaliwan.

Pangamuyuan man naton ang bendisyon sang Mahal nga Diyos sa aton kabuhi, ang iya padayon nga pag-ubay, proteksyon kag pagpalangga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *