Sa okasyon sang Ramadan aton ginapaabot ang pagpanamyaw sa aton mga kauturan sa Muslim Community. Kabay nga sa sining balaan nga adlaw kabay nga ang bugay kag pagpalangga sang Makaako inyo maangkon.

Happy Ramadan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *