HOT MEALS

Wala untat ang staff sa CSWD sa pagdul-ong sang Hot Meals (Macaroni Sopas) para mainit-initan ang tiyan sa malamig kag maulanon nga panahon dala sang TD Agaton.

Halong mga kasimanwa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *