Ginatinguhaan naton nga malab-ot ang mga kabarangayan nga nataup sang tubig-baha dala ang dugang nga pagkaon, tubig kag iban pa nga relief assistance. Sa subong tuman pa gid ka taas kag kabaskug ang current sang tubig nga indi masarangan bisan sang dala naton nga 10-wheeler truck.

Nagapangita pa gid sang medyos ang aton mga responders para makatabok kag mahatag ang ayuda.

Kapyot lang gid. Tinguhaan gid namon nga makadtuan kamo. Indi ko kamo pagpabay-an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *