#AgatonPH Watch

Ginatos ka pamilya ang naga-evacuate subong sa nagkalain-lain nga mga lugar.

Amon guina-siguro nga sila luwas sa peligro samtang nagataas pa ang tubig baha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *