Bisan may gamay nga risgo gintinguhaan naton nga matabok ang Isla sang Olotayan agud mapaabot ang pag-ulingag, pagpalangga kag bulig sa mga kasimanwa naton nga nagakinahanglan.

Salamat gid DSWD sa pagpamati sang amon pangabay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *