Dyutayan lang kami sadto anuron sang baha. Kon wala kami ginbuligan patakas sang kalapit namon patay gid kami. Kon ang iban nga baha tig-tuhod lang kag buko-buko amon ya taup-taup gid. Sakit gid ya dumdumon, urot amon balay pati pangabuy-anan inanod. Bisan kaldero kag panapton wala bilin,” Nanay Milka sang Loctugan.

Oktubre 2022 sang liwat nga ginhanot sang bagyo kag ginbaha ang Roxas City.

Madamo sa aton ang nakaeksperyensya sang baha apang pinakamalala nga nakaagum sang kahalitan ang mga taga-9 Star barangay. Madamo sang pamalay nga nawasak, pila ka adlaw nga gintaup sang lampas tawo nga kadalumon sang tubig, pangabuy-anan kag pagkabutang nga gin-anod sang baha .

Salamat sa DSWD sa pagpadala sang ayuda sa 1,514 ka validated nga pamilya nga tuman nga nahalitan sang baha sa Adlawan, Loctugan, Bago, Liong, Jumaguicjic kag San Jose. Indi man ini makatrespasir sa kadako sang halit apang malawig na ang maabutan sini nga bulig.

Akon balay atop pa lang ang naobra, salamat sa bulig makapa-dingding na gid man ako.Tani indi na kami pagbahaon para makatibawas naman kami sang tayuyon,” siling ni Nanay Milka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *