Aton ginpaabot ang bulig sa mga pamilya nga biktima sang sunog sa Barangay Bato kag Banica. Agud makaamat-amat sa pagbangon sa halit sang sunog gintugyan ta sa pamilya ni Clarita dela Cruz sang Bato, Rona Rull, Rolando Rull kag Angelika dela Cruz sang Barangay Banica ang bulig-pinansyal halin sa syudad.

Maluwas sa financial nga bulig, ginpaabot ta man sa ila ang food packs subongman DSWD Kits nga ginlakipan sang hygiene kits, family shelter kits, sleeping kag kitchen kits.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *