Aga pa kaina nag-umpisa na ang pagkutkot kag pagbuhos sang mga boulders para sa konstruksyon sang Amphitheater nga sakup sang aton People’s Park Redevelopment Project.

Dalagko nga boulders/bato ang aton ginpabutang agud mapasiguro nga mabakud ang pundasyon kontra sa mabaskog nga hampak sang balud.

Kon may mga kahiwatan kita sa Baybay sa sini nga amphitheater kita magatipon-tipon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *