Aton gin-welcome subong ang bag-o nga Acting Fire Marshal sang BFP Roxas, FSINSP Michael Lopez.

Upod ang mga katapo sang BFP Roxas kag CGADH Ronald Amigo aton ginpabutyag ang bug-os nga suporta sang City Government sa kinahanglanon sang ila talatapan bilang kapartner naton sa paghatag serbisyo sa pumoluyo labi na sa pagresponde sa tion sang emerhensya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *