Kay ginhalad sang Ginoo ang iya kabuhi para sa aton kaluwasan kita tanan subong nagakasubo kag nagahulat sa iya pagkabanhaw.

Pun-i sang paglaum ang amon tagipusuon nga kadungan sang imo pagkabanhaw kami makaangkon sang panibag-o nga kabuhi.


We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life,

Romans 6:4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *