Ginhiwat subong sa Barra Elementary School ang Blessing kag inagurasyon sang ila bag o nga Temporary Learing Space/ Classroom. Pinaagi sini nga proyekto mahatagan sang mas komportabli nga hulot klasehan ang aton kabataan kag indi sila magmantiner klase sa idalom sang puno sang kahoy kag kun diin nga delikado nga lugar.

Dungan sini aton man ginpasumpa ang mga bag-o nga opsiyales sang Supreme Pupil Government kag Parent Teachers Association sa pagpanguna sang ila Presidente nga si Jave Binarao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *