Ang aton BLT KITCHEN ACTIVATED subong para magluto sang pagkaon nga inug-deliver kag igaserbi sa mga kauturan naton nga yara sa mga evacuation centers sa pila ka kabarangayan.

Stay safe kasimanwa. Mangin alerto kag preparado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *