Mga kasimanwa, madamo gid nga salamat sa inyo bulig sa mga nasunugan pinaagi sa pagdonar sang mga bayo. Apang, NAKATIPON NA SILA SANG TUMAN KA DAMO NGA BAYO nga mas sobra pa sa ila kinahanglan.

Luyag kuntani namon maghingyu sa inyo. Kon kamo nagaplano maghatag sang donasyon ang mga masunod amo na ang mas importante nila nga kinahanglanon subong:

Naapresyar gid namon ang inyo bulig kag hugot nga ginapasalamatan. Bangud sini nagamag-an ang kasakit nga ginabatyag sang mga biktima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *