Padayon ang kasadyahan sa Baybay sa Kapistahan ni Sr. San Juan de Bautista.

Pagkatapos sang Sadaas, Banda kag Fireworks naman kifa.

Kit-anay ta sa Baybay!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *