Bilang mga ginikanan, responsibilidad naton nga proteksyunan ang aton kabataan batuk sa anuman nga sakit nga mahimu man lang naton malikawan kon sila kumpleto sa bakuna pareho na lang sang bakuna kontra Measles kag Rubella.

Dal-a kag pabakunahan ang imo anak nga nagaedad 5 ka tuig panubo. Yari ang mga Barangay nga may schedule sang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity bwas, Mayo 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *