Masadya ang Paskwa labi na kon kaupod ang pamilya kag mga pinalangga sa kabuhi.

Katahum tulukon sang mga kasimanwa naton nga nagaululupod sa pagpamasyar kag pagselebrar sang kapaskwahan sa People’s Park.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *