Pila man ka tuig nga ang aton mga kabataan sa Day Care wala makatipon-tipon kag mag-enjoy bangud sa pandemya.Gani subong nga matulutawhay na, pareho nila kag sang mga ginikanan nalipay ako nga makita sila nga nagakasadya sa labing-una nga face to face Children’s Play Day. Ang Play ukon hampang ang importante nga stage sa kabuhi sang aton mga kabataan nga nagapabakud sang ila physical, social kag emotional nga aspeto.

Kita sa City Government kaupod ang CSWD nagasuporta sang mga programa para kaayuhan sang mga kabataan, edukasyon man ukon ikaayong lawas tubtob sa paghatag sa ila sang nagakaigo nga partipasyon kag proteksyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *