Naghinun-anon kami kaina ni Dr. Ernestina Peralta sang UP Visayas Fish Processing Department upod ang City Agricultures Office angut sa plano nga pagbutang sang Dried Fish Showcase sa Dumolog.

Ang Dried Fish Showcase isa ka one stop shop para sa dried fish processing nga kon matigayon makabulig pasanyog sang aton dried fish industry, turismo kag makahatag sang dugang nga pangabuy-anan.

Ang mga ginpakigbahin nga ihibalo ni Dr. Peralta makabulig sa aton patigayunonnga feasibility study para sa amo nga proyekto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *