Pitik sa City Health subong nga Miyerkules. Busy as always kay kada adlaw masobra 150 ka mga kasimanwa kita nga ila ginaserbisyuhan halin sa Check-up/Health Consultation, Animal bite, Dental services kag madamo pa.

Ang aton importante nga tugon , kon mag-atubang sa kliyente SMILE permi. Maayo nga pagtatap ang ihatag sa kada pasyenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *