MATINLO NGA SYUDAD

Magluwas sa regular nga pagpanglimpyo sa sentro sang syudad nagapatigayon man sang Clean Up Drive ang aton mga Groundskeeper sa mga sidewalk sang nagkalain-lain nga kabarangayan kada Lunes tubtob Miyerkules. Sang nagligad lang nga adlaw, sila nagpaninlo sa Arnaldo Boulevard, Lawaan kag Banica.

Salamat sa inyo kapisan sa pagtrabaho agud masiguro nga sa pagmuklat naton kada adlaw, malimpyo nga syudad ang aton makit-an. Ang pagmentinar sang katinlo sa palibot obligasyon sang tanan, bululigan naton ini bisan sa simple lang nga paghaboy sang basura sa insakto nga lugar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *