Dungan sa selebrasyon sang 36th National Coconut Week Celebration, ang Philippine Coconut Authority kag DTI nagpatigayon sang Coco Bazaar Trade Fair 2022 sa Robinsons Place, Activity Center. Ginapasundayag diri ang mga produkto sang aton mga Coco Farmers sa Roxas City kag Capiz.

Ini nga aktibidad nagakilala sa ila kontribusyon sa aton ekonomiya kag nagatuyo magbulig sa pag-promote kag pasanyog sang ila pangabuy-anan halin sa lubi. Nagrepresentar sa akon sini nga hilikuton si City Councilor Herbert Koks Chu, Chairperson SP Committee on Agriculture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *