Aton ginpaabot ang pagpanginbulahan sa 297 tanan ka estudyante sang Hercor College nga naggradwar sa kolehiyo subong nga hapon.

Kalipay ko nga mapaabot indi lang ang pagpanginbulahan sa ila kundi pati na ang paghatag sang inspirasyon kag kumpyansa sa pag-atubang sa realidad kag mga pagpanghangkat sa kabuhi subong nga tapos na sila sa pagtuon.

Handum naton ang ila kadalag-an kag katumanan sang ila handum sa kabuhi para sa ila kaugalingon, sa ila pamilya, para sa aton syudad kag probinsya.

Salamat sa imbitasyon Hercor College President Jose Gabriel J. Hernandez and Chairman of the Board Ms. Maria Christina H. Synching.

-MAYOR RONNIE DADIVAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *