Espesyal ini nga adlaw para sa ila nga magatapos na sa kurso nga abogasya pagkatapos sang apat ka tuig nga pagbakas.

Handum naton ang ila kadalag-an sa napili nga propesyon bilang mga maayo kag may integridad nga abogado sa palaabuton.

Ang Investiture of Hoods nga programa ginpangunahan nanday CPC Rector Msgr. Cyril B. Villarreal, Atty. Alberto L. S, Dean CPC College of Law kag Atty. Maria Leobeth Deslate Delicana, Academic Head.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *