Sa tanan nga nagpasakup kag mga organizers MADAMO GID NGA SALAMAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *