Sa madugay nga tinuig wala gid sang kaugalingon nga covered gym ang Bato kag nagmantinir lang ang barangay sa light materials lang nga panilungan kon may mga aktibidades.

Gani aton sila ginpatindugan sang covered gym. Madali na lang ini mahuman. May mga gamay lang kita nga kinahanglan ipaobra pa para mag-ayo ang desinyo, mangin mas mabakud kag nagasanto sa kinahanglanon sang Barangay. Indi lang pang – events ang pulos sini kay pwede man ini gamiton kon may mga kalamidad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *