Blockbuster ang vaccination sang mga kabataan subong nga Sabado!

“Indi masakit. Mas masakit kon indi ko makita si crush. Katalaka na sang quarantine!” siling sang isa ka 16 year old Vaccinee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *