Nagapabilin nga CoVid-19 FREE ang ROXAS CITY. Padayon naton nga nabalhag ang ZERO ACTIVE CASE sa tatlo ka magkasunod nga adlaw.

Kita magpangamuyo kag padayon nga maghalong agud mangin dalayon na ang kahilwayan naton sini nga balatian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *