COVID FREE kita sa gihapon sa Roxas City. Wala sang may nagpositibo sa mga nagpaidalum sa RT-PCR Test gani nagapabilin ang ZERO ACTIVE CASE naton nga record.

Padayon lang kita sa paghalong kay sigurado nga ini dalayon naton nga malampuwasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *