Ang Roxas City kag Capiz amo ang nangin host sa kick-off sang Brigada Eskwela sa bilog nga Western Visayas subong nga adlaw. Isa na mainit nga pag-abi-abi sa tanan nga nagkari kag nagpasakup sa sining pinakadako kag importante nga okasyon para sa Department of Education bilang preparasyon para sa pagsugod sang klase kag pagpanumbalik sang Face to Face Classes.

Kabay nga aton ini ululupod nga suportahan. Ang Roxas City Government magatinguha sa kutob sa masarangan para makabulig sa iban pa nga kinahanglanon sang mga bolothuan sa syudad agud masiguro ang luwas nga pagbalik sa eskwelahan kag maayo ang pagtulun- an sang aton kabataan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *