BINHI PARA SA MANGUNGUMA

“Sa tanan nga oras nga nagakinahanglan kami ,ara si Mayor nga nagabulig labi na sang nagbaha kag subong nga nagatinguha kami bangon,” siling sang taga-Liong.

163 ka mangunguma sang Liong kag Jumaguicjic ang nakabaton sang 333 tanan ka sako sang dekalidad nga binhi sang palay halin sa PhilRice. Ini gintinguhaan naton nga mahatag agud bisan paano mapamag-an ang ila kalisod sa kapirdihan sa pananum nga ginhalitan sang baha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *