414 ka rehistrado nga mangunguma sa Milibili, Bato, San Jose, Jumaguicjic kag Liong ang ginhatagan sang libre nga Certified Seed sang DA – Philippine Rice Reseach Institute (PhilRice).

Ini kalidad nga sahi sang binhi sang humay nga inugtanum sang aton mga mangunguma sa masunod nga cropping.

Ang ginhatag nga sinako sang humay nakadepende sa kalaparon sang uma nga ila ginatamnan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *