Bangud sa hungod nga pagpabaha sang pila ka indibidwal sa Sitio Pagutok, nag-antos ang mga pumoluyo. Madamo sang mga kabataan nga nagbalatian epekto sang nagtinir nga tubig-baha nga wala sang malusutan bangud sa kanal nga gintabunan.

Ang problema nga ila gintuga, ululupod nga ginahatagan subong SOLUSYON sang Roxas City Government, Kap Batuampo Wenie kag Dayao Council, City Councilor Bords Viterbo kag sang City Engineer’s Office.

Subong nga semana nag-umpisa na ang mga katapo sang aton City Engineers Office sa konstruksyon sang bag-o kag mas malapad nga drainage system. Tinguhaan ta ini nga matapos sa labing madali nga panahon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *